OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Nasza firma oferuje kompleksową współpracę w zakresie obsługi informatycznej firm. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do roli zarządzania zasobami oraz usługami informatycznymi. W ramach obsługi informatycznej firm realizujemy stałe wizyty serwisowe w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz pomoc zdalna. Serwis komputerowy powierzony naszej firmie informatycznej uchroni Państwa przed niespodziewanymi stratami, jakie mogą powstać podczas przypadkowej awarii sprzętu komputerowego.

Outsourcing w teorii:

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:
– redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
– zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
– uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
– przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
– uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
– podziału ryzyka,

Badania przeprowadzone w 2015 r. przez portal Information Week na 700 przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych wskazały, że ponad 60% respondentów wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze.

Oferujemy:

 – administracja sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi;

 – szybka wymiana wadliwych elementów z możliwością

 – sprzętu zastępczego na czas naprawy;

 – cykliczna kontrola sprawności oraz stanu technicznego urządzeń komputerowych;

 – pogotowie komputerowe u klienta;

 – szybka reakcja na awarię;

 – czas reakcji i naprawy dostosowany do wymogów klienta;

 – upusty przy modernizacji i rozbudowie systemu informatycznego w Państwa firmie;

 – dostawa sprzętu komputerowego;

 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek;

 – diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu i sieci;

 – dostosowywanie oprogramowania do potrzeb firmy;

 – propozycje rozwiązań usprawniających działanie firmy;

 – konserwacja sprzętu komputerowego;

 – okresowa archiwizacja danych;

 – stała pomoc zdalna;
 – … oraz wiele innych;